Obchodní podmínky

Tyto stránky mají osobní charakter a neslouží jako e-shop (internetový obchod).

Výrobky na tomto webu slouží především jako prezentace mých konstruktérských a řemeslných dovedností.

V případě zájmu o nějaký z produktů, je nutno mě vždy kontaktovat a dořešit finální podobu výrobku.

Výrobky nejsou určeny pro provoz na pozemních komunikacích a nepodléhají homologaci podle příslušného zákona.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákona dohodli,

že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a následující.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 15.06.2017

Změny obchodních podmínek vyhrazeny.